ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР

2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 03-04

Олимпиадын болон бүтээлийн бүртгэл, холбоос: www.sict.edu.mn/olympiad

2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 12 (БААСАН ГАРАГ)

11:00 - 16:00            Оюутны бүтээлийн үзэсгэлэн, ШУТИС-ийн МХТС, 402 тоот

16:00 - 17:00            Олимпиадын техникийн зөвлөгөөн, 101 тоот

16:30 - 18:00            Шүүлтийн системийн танилцах дадлага, 315, 316, 307, 404 тоот

2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 13 (БЯМБА ГАРАГ)

10:00 – 10:30           Олимпиадын нээлт, 229 тоот     

11:00 - 15:00            Эхний өдрийн бодолт, 315, 316 тоот

2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 14 (НЯМ ГАРАГ)

10:00 - 14:00            2 дахь өдрийн бодолт, 315, 316 тоот

14:30 - 16:00            Бодолтын шинжилгээ

16:00 - 17:00            Олимпиадын дүнгийн хурал, шагнал гардуулах ёслол, 229 тоот

                                    Дурсгалын зураг авалт