Laravel

 PHP суурьтай Ларавел фрэймворкийг  ашиглан хялбар кодоор, хүчирхэг, найдвартай, хурдтай бас хамгаалалттай вэб сайтыг бүтээх мэдлэг, дадлага чадварыг олгоно. Ларавел нь өнөөдөр хамгийн өргөн ашиглагдаж байгаа фрэймворкийн нэг юм.

 

Программчлал