Сургалтын хугацаа

2022.08.22

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Хиймэл оюун ухаанболон машин сургалт нь бидний өдөр тутмын амьдралд төрөл бүрийн салбарт эрчимтэй нэвтэрч буй компьютерийн шинжлэх ухааны дэвшилтэт чиглэл юм. Энэхүү сургалт нь хиймэл оюуны ойлголтууд, түүний дотор Python программчлалын үндэс, машины сургалтын талаар гүнзгий мэдлэг олгох зорилготой юм. Python нь машины хэлний систем бий болгоход ашигладаг хамгийн түгээмэл хэлний нэг юм. Тус сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын ихэнх хэсгийг PyData, PyCon зэрэг Python-ын дээд түвшний өндөр зэрэглэлтэй мэргэжилтнүүдийн хэлэлцүүлгийн группээс гаргасан агуулга дээр үндэслэн боловсруулсан болно.

Module 1:- Introduction to Python basic concepts, data structures and python libraries

Module 2:- Artificial Intelligence, search algorithms, game playing and fuzzy logic

Module 3:- Natural Language Processing and Computer Vision

Module 4:- Introduction to Machine Learning

In this course the students will be able to use python and its library to develop applications for classification, regression, clustering, expert systems, gaming, chatbots etc. Upon completion of this course, you will have the skills which are required to get a dream job in AI and ML field. Jobs that are ideal for Artificial Intelligence trained professionals include:

  • Artificial Intelligence Engineer
  • Data Scientist
  • Analytics Manager/Lead
  • Machine Learning Engineer
  • Statistical Programming Specialist