Сургалтын хугацаа

2022.09.05

Сургалтын цаг

40

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Өнөө үед CIO болон мэдээллийн технологийн менежерүүдийн өмнө тулгараад байгаа бизнесийн тэргүүлэх сорилтууд нь: мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг үр ашигтай ашиглах; бизнесийн шинэ санаачилгыг дэмжихэд хариу үйлдэл үзүүлэх, байгууллагын өөрчлөлтөд дасан зохицох уян хатан байдал юм. Дата төвийн виртуалчлал гэдэг нь үндсэндээ үүлэн тооцоолол, виртуалчлалын технологи дээр мэдээллийн төвийн зураг төсөл боловсруулах, хөгжүүлэх, байрлуулах үйл явц юм. Энэ процесс нь дата төв, сүлжээ, хадгалах болон бусад дэд бүтцийн тоног

Topics to be covered in these parts are mentioned in following

Module 1:- Introduction to Virtualization basic and data centers

Topics

 • Virtualization Basics
 • Creating VMware cloud building blocks
 • Software defined Data centers
 • Server Virtualization

Module 2:- Creating the virtual infrastructure 

  Topics

 • VMware ESXi Installation
 • Configuring EXSi host  and client
 • VMware Vcenter server
 • Creating and performing operations on virtual machines
 • Physical and Logical Partitioning

Module 3:- Data centre, storage, and network virtualization

Topics

 • Need of data center virtualization
 • Working with VMware Vsphere
 • Understanding Components  of VMware vSphere
 • DAS,NAS & SAN
 • File-based Storage Virtualization
 • Introduction to Vmware Networking
 • Adding a Vsphere Standard Switch
 • Configuring a Standard Switch