Сургалтын хугацаа

2022.09.19

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Цахим аюулгүй байдал нь компьютер, сервер, гар утас, электрон систем, сүлжээ, өгөгдлийг гаднын халдлагаас хамгаалах явдал үйл ажиллагааны цогц юм. Энэхүү сургалт нь кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр карьераа хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа МТ-ийн мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Сургалт нь сүлжээний орчин болон Windows, Linus, Mac үйлдлийн системд хэрхэн аюулгүй байдлыг хангах талаар ойлголт авахад чиглэгдсэн бөгөөд суралцагчдад практик системийн тусламжтайгаар мэдээллийн системийн эмзэг байдал, илэрсэн эмзэг байдлыг арилгах үр дүнтэй арга техникийн талаар ойлголт өгнө.

Module 1:- Target audience will learn about threats, attacks and Vulnerabilities

Topics

 • Introduction to security fundamental
 • Indicators of compromise
 • Types of malware
 • Types of attacks
 • Threat actor types and attributes
 • Penetration testing concepts
 • Vulnerability scanning concepts
 • Impact of vulnerabilities.

Module 2:- Target audience will learn about technologies and tools

Topics

 • Network components supporting security
 • Security assessment tools
 • Common security issues
 • Output from security technologies
 • Mobile device security
 • Secure protocols

Module 3:- Target audience will learn about Architecture and design

 • Introduction of frameworks
 • Best practice and secure configuration guides
 • Secure network architecture concepts
 • Secure systems design
 • Secure staging and deployment
 • Embedded systems security
 • Secure application development
 • Cloud and virtualization security
 • Resiliency and automation strategies

Module 4:- Target audience will learn about Identity and access management

Topics

 • Identity and access management concepts
 • Install and configure identity and access services
 • Implement identity and access management controls
 • Common account management practices

Module 5:- Target audience will learn about Risk Management

Topics

 • Security policies
 • Plans and procedures
 • Business impact analysis
 • Risk management concepts and processes
 • Incident response procedures
 • Digital forensics
 • Disaster recovery and business continuity
 • Types of security controls
 • Data security and privacy

Module 6:- Target audience will learn about cryptography and PKI

Topics

 • Basic concepts of cryptography
 • cryptographic algorithms
 • wireless security
 • public key infrastructure