Сургалтын хугацаа

2022.10.03

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

IOS (хуучнаар iPhone OS) нь Apple компанийн бий болгож, хөгжүүлсэн гар утасны үйлдлийн систем бөгөөд Apple компани хамгийн анхны iPhone гар утсанд зориулж IOS-ыг бүтээсэн. Одоогоор iPhone, iPad, iPod Touch зэрэг компанийн олон тооны зөөврийн төхөөрөмжүүдийг дэмжиж буй үйлдлийн систем болно. Тус сургалтаар Аппликейшн хөгжүүлэлтийг боломжтой болгодог IOS SDK, түүнд агуулагддаг багаж хэрэгсэл, технологи, боломж болон хэлнүүдийг судална.

Module 1:- Introduction to programming fundamentals, MVC architecture & UIKit controls

Topics

 • Introduction to Swift-5 programming
 • Variables & constants
 • Arrays & Dictionary
 • Control flow statements
 • Functions & closures
 • Classes, structures, protocols & extensions
 • MVC architecture
 • UIKit Controls

Module 2:-Getting user attention, implementing multiple-views &UITableView

Topics

 • UIAlertView & UIActionSheet
 • Working with multiple views
 • Working with UITableView

Module 3:-Handling some advanced controls, Media & Web services

Topics

 • UIToolBar
 • UITabBar
 • Audio/Video controller
 • CollectionView
 • UIWebView
 • Web services